Visa alla bilderLadda ner pdf

BRANDGARDINER I BRANDKLASS E, EW, EI.

Brandgardiner som säkrar och skyddar mot brand.
Brandgardinen är konstruerad för att aktiveras när en larmsignal från det centrala brandlarmet mottas.
Alternativt kan en fristående rök- och temperaturdetektor anslutas direkt till styrlådan.

Brandgardin monteras där det ställs brandkrav i en öppning som i en cell, sektionsvägg eller yttervägg.

Brandgardin monteras mot vägg eller i en nischöppning. Skyddar emot utvändig brandspridning mellan våningar, våningar som har förbindelse med trapphus, brandspridning mellan rum och korridor.

Styrskåp med batteribackup som kopplas mot brandlarm, eller kopplas mot rökdeckare.
Brandgardinerna tillverkas enligt gällande standards och är testade enligt EN1634-1 och EN 13501-1.